Ολοήμερο

Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 14:00 έως τις 16:15.

Υπεύθυνη ολοημέρου: Μαρία Ταξιαρχοπούλου