Το ωράριο

Το ωράριο του Σχολείου

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00 – 07.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
07.15 – 08.00 45΄ Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 – 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 20΄ διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 15΄ διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ διάλειμμα
12.35– 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα
13:15– 13:25 10΄ διάλειμμα
13:25 -14:00 3 7η διδακτική ώρα
14:00 – 14:05 Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
Έναρξη ολοήμερου προγράμματος
14:05 – 14:40 35΄ φαγητό- χαλάρωση
14:40 – 14:50 διάλειμμα
14:50 – 15:30 8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:40 διάλειμμα
15:40 – 16:15 9η διδακτική ώρα
16:15 Αποχώρηση μαθητών του ολοημέρου